Serveis forestals

A Forest Marin S.L. us oferim un servei òptim amb un equip qualificat i capacitat per atendre qualsevol tipus de serveis forestals. La nostra feina està enfocada a oferir garanties a cadascun dels serveis que prestem, sempre amb l'objectiu d'adequar-los a les necessitats del client.


Especialistes en gestió forestal sostenible, tot allò que busca en serveis forestals

Estem especialitzats en tot allò relacionat amb:

Franges de protecció contra incendis

Comptem amb personal especialitzat en treballs forestals, com ara l' obertura de franges. Els treballs per a la realització consistent en:


Tala i poda dels arbres

Desbrossament dels arbustos

Trituració de les restes vegetals
 

Altres serveis que oferim:


Mallat en talussos

Evitem que caiguin pedres en vies de comunicació o en edificacions que puguin malmetre tercers. Disposem d' equips especialitzats en grimpada per a aquest tipus de feines.


Neteja de línies elèctriques

Des de l'any 1989 fem feines de neteja forestal en línies de baixa, mitjana i alta tensió. Disposem de la maquinària i de l'operari especialista més adequat.


Restauració de zones afectades per factors climatològics extrems

Restaurem la desforestació d'àmplies zones boscoses.

També som especialistes en:

Tallafocs : (selectius) i franges de protecció contra incendis i zones de protecció per a urbanitzacions.


Execució de plànols tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).


Neteja i restauració de les riberes de rius, rieres i torrents.


Col·laboració en activitats i jornades de conscienciació social.


Reforestacions i lluita contra l´erosió.


Neteja de parcel·les, finques, talussos i marges.


Creació i millora de pistes forestals.

Com a experts en gestió forestal sostenible oferim assessorament als clients per a una millor gestió dels boscos i tot allò relacionat amb el medi ambient, això per tal de millorar la qualitat de vida de les comunitats involucrades en aquests processos.

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut

Per veure el document, si us plau feu clic al següent enllaç:


Som líders al sector forestal