Política de privacidad de Forest Marin


FOREST MARIN es compromet a realitzar els màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Nº 679/2016 i la LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre.

A continuació FOREST MARIN informa els USUARIS sobre els termes i condicions en què FOREST MARIN tractarà les seves dades de caràcter personal.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

FOREST MARIN, S.L. NIF B-60.706.777
Direcció postal: C/ Josep Porcar 24, 08230 Matadepera (Barcelona)
Direcció electrònica general: gemma@forestma.com
Telèfon: 93. 730. 02. 17

TRACTAMENT DE LES DADES DELS CLIENTS I PROVEÏDORS

1. Finalitat del Tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent i dur a terme les gestions comptables, fiscals i administratives de l’empresa.

2. Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades dels clients i proveïdors és l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis i/o compravenda de mercaderies.
Període de conservació de les dades: Conservem les dades de clients mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir amb les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS QUE ENS CONTACTIN A TRAVES D’AQUESTA WEB

1. Finalitat del tractament: Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn, enviant la informació que ens sol·licitin sobre els serveis de FOREST MARIN dels que ens hagin manifestat el seu interès.
2. Legitimació: Consentiment de l’interessat que ens és prestat en el moment en què un visitant de la web ens envia el formulari emplenat amb les seves dades per fer-nos una consulta i/o sol·licitar-nos informació sobre els nostres serveis.

3. Període de conservació: Conservarem les dades dels usuaris que ens contactin a través de la web, durant el termini màxim de 2 anys a partir de l’última confirmació d’interès per part seva sobre els nostres serveis, en la mesura en que no ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ CANDIDATS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ D'OCUPACIÓ

1. Finalitat del Tractament: FOREST MARIN tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació que encaixin amb les necessitats de l’empresa amb la finalitat d’incorporar i gestionar les dades dels candidats en els processos de selecció d’ocupació que es realitzin.

FOREST MARIN no prendrà decisions automatitzades basant-se en el seu perfil.

2. Legitimació: La base legal per tractar les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats en processos de selecció d’ocupació és l’obtenció del seu consentiment, mitjançant l'acció positiva, en el moment de fer-nos arribar el seu currículum per qualsevol mitjà.

3. Període de conservació: FOREST MARIN conservarà les dades dels candidats que encaixin amb les necessitats de l’empresa durant màxim 4 anys, excepte que el candidat ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

DESTINATARIS ALS QUE COMUNICAREM LES SEVES DADES

Els destinataris de les seves dades són el personal, la direcció de la companyia i les empreses que presten serveis a FOREST MARIN que necessitin accedir a les dades, que només accediran a les seves dades en qualitat d’Encarregats del Tractament amb l’exclusiva finalitat de prestar els serveis que FOREST MARIN els tingui contractats.

Les seves dades no se cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

DRETS QUE L’ASSISTEIXEN

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a gemma@forestma.com amb còpia del seu DNI.